Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

ONLINE ochtenddienst 18 april 2021 – Ds. mv. R. Scheltens- Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 18 april 2021: 09:30

Liturgie 18 april 2021
Voorganger: Ria Scheltens – Ritzema
Met zangkoor van 3 personen
——————————————————————————–
Orgelspel

Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Aanvangslied: Psalm 118: 1 en 10

1. Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen:
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

10. De Heer is God, zijn gunst verheugde
ons oog en hart met vrolijk licht.
Nu worde 't offer onzer vreugde
op zijn altaren aangericht.
Gij zijt mijn God, U zal ik prijzen,
o God, U roemen wijd en zijd.
Laat aller lof ten hemel rijzen;
Gods liefde duurt in eeuwigheid.

Stil gebed, Votum en groet
Klein Gloria

Gebed van inkeer en verootmoediging

Zingen: Lied 836: 1, 2 en 5 op de melodie oud liedboek 463

1.O Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.
Wijs ons de weg der zaligheid
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld,
met liefde zijn vervuld.

2.Geef dat uw roepstem wordt gehoord,
als eenmaal bij de zee.
Geef dat ook wij Uw nodend woord,
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee,
op weg gaan met U mee.

3.Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.
Maak Gij ons rein en welgezind,
en spreek tot ons in vuur en wind,
o stille stem in ’t hart,
o stille stem in 't hart.

Woord voor onderweg: Micha 6:8

Kindermoment
Uit Jesaja 2:1-5 , thema: ‘Zwaarden worden gereedschap’

Lied van de maand, ‘Vertel het aan de mensen’. van Elly en Rikkert Zuiderveld.

Gebed om de Heilige Geest

De Bijbel open: Jesaja 2: 1 t/m 4

Zingen: Lied 1016 Youtube

De Bijbel open: Johannes 21: 15 t/m 24

Zingen: Lied 653: 1, 6 en 7

1. U kennen, uit en tot U leven,
verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin.

6. Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

7.O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid,
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis,
Uw kerk die in de wereld is.

Verkondiging: Herderlijk bewogen

Zingen: Lied 654: 5 en 6

5. Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij Opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht,
dat zij U dienen moge,
Gij herder die 't verloorne zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.

6.Zingt dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: Opw. 44 Geprezen zij de Heer Youtube

Zegen
Na de zegen: Lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huiswaar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot die, in het donkerste dal,
door liefde gedreven om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 18 april 2021
Tijd:
09:30