Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 18 juli 2021 – Ds. L. Terlouw (klik voor liturgie)

zondag 18 juli 2021: 09:30

Orgelmuziek ( Keuze organist)

Welkom, mededelingen en uitleg collectes, uitgesproken door een lid van de kerkenraad

Intochtslied:Psalm 43 : 3, 4 O Here, God, kom mij bevrijden
3. O Here God, kom mij bevrijden,
zend mij Uw waarheid en Uw licht,
die naar Uw heil'ge berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht,
kom voor Uw aangezicht.
4. Dan ga ik op tot Uw altaren,
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel Uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren,
voor U die al mijn vreugde zijt
en eindloos mij verblijdt.

Persoonlijk gebed-Votum en groet.
Klein Gloria

Dienst van verootmoediging:
Verootmoedigingsgebed.
Woord van vergeving.

Lied:LB 103c: 1, 2 Loof de koning, heel mijn wezen
1 Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.
2 Looft Hem als uw vaadren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

Kinderverteldienst:
Thema: Jezus geneest iemand die blind geboren is, uit Johannes 9: 1-7
Kinderlied: Al zo lief had God de wereld van Elly en Rikkert.

Dienst van het Woord:
Gebed om verlichting met de Heilige Geest.
Profetenlezing: Jesaja 58, 1 – 10

Lied:LB 537 : 1, 2 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft
1.Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft:
"Wat durft dat volk Mij nog te vragen.
Dat volk dat vast, maar toch in tweedracht leeft,
Wat durft dat volk Mij nog te vragen.
Die in zak en as gezeten,
twistend mijn gebod vergeten?
Denkt gij dat ik om dat vasten geef,
mijn volk, wat durft gij Mij te vragen!"
2. Zo spreekt de God die alles weet en ziet:
"Ik durf uw vasten niet vertrouwen.
Als gij de zwervers niet uw woning biedt,
durf ik uw vasten niet vertrouwen.
Schenk uw brood aan de geboeiden,
schenk uw troost aan de vermoeiden.
Anders hoor Ik naar uw smeken niet
en durf uw vasten niet vertrouwen".

Evangelielezing: Luc. 13, 10 – 17

Lied:LB 1001 : 1, 2 De wijze woorden en het groot vertoon
1. .De wijze woorden en het groot vertoon,
de goede sier van goede werken,
de ijdelheden op hun pauwentroon,
de luchtkastelen van de sterken:
al wat hoog staat aangeschreven
zal Gods woord niet overleven;
Hij wiens kracht in onze zwakheid woont
beschaamt de ogen van de sterken.
2. Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen,
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft,
dat dorst en honger zijn verdwenen-
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn,
die geen vader was, zal vader zijn;
mensen zullen andere mensen zijn,
de bierkaai wordt een stad van vrede

Verkondiging.

Meditatief orgelspel aansluitend zingen we:
LB Psalm 146 : 1 en 4, Zing, mijn ziel, voor God uw Here
1.Zing, mijn ziel, voor God uw Here,
zing die u het leven geeft.
Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zo lang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot
zingen voor den Heer uw God.
4. Aan wie hongert geeft Hij spijze,
aan verdrukten recht gericht.
Wie geboeid zijn, Hij bevrijdt ze,
blinden geeft Hij het gezicht.
Hij geeft den gebukten moed
en heeft lief wie zijn wil doet.

Dankzegging en voorbeden, ruimte voor stil gebed en het Onze Vader.
Geen doorgeef collectes deze worden per bank overgemaakt, of in de
collecte zakken gedaan bij de uitgang

Slotlied: LB 146c : 1, 6 Alles wat adem heeft love de Here
1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Isrels God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!
6. Vreemdeling, die hier op aard moet gedogen,
dat u de haat der mensen treft,
Hij richt u op, als gij neer zijt gebogen
en Hij buigt neer wie zich verheft.
Zijt gij in rouw, God is uw licht;
Hij schenkt, o blinde, u 't gezicht.
Halleluja! Halleluja!

Zegenbede met aansluitend amen,
Orgelspel.

Gegevens

Datum:
zondag 18 juli 2021
Tijd:
09:30