Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

ONLINE ochtenddienst 2 mei 2021 – Ds. D. Boekema (klik voor liturgie)

zondag 2 mei 2021: 09:30

Orgelmuziek
Welkom, mededelingen en uitleg collectes,
Intochtslied: Psalm 89: 1 en 3

Persoonlijk gebed- Votum en groet.
Klein Gloria

Verootmoedigingsgebed.
Woord van vergeving.

Lied: Lied 216: 1.2 en 3
1.Dit is een morgen als ooit de eerste,
zingen de vogels, geven hem door.
Dank voor het zingen, dank voor de morgen,
beide ontspringen nieuw aan het woord.
2.Dauw op de aarde zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, ziet het is goed.
3.Dag van mij leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

Kindermoment
Thema: ‘Gratis eten en drinken ’ lezing daarbij is uit Jesaja 55:1-5
Kinderlied van de maand is: Vertel het aan de mensen van Elly & Rikkert Zuiderveld

Dienst van het Woord:
Lezing: Johannes 21: 15-19

Lied 654: 4, 5 en 6
4. Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden,
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde.
5. Heer Jezus, die ons hebt bezocht,
Gij Opgang uit den hoge,
die onze ziel hebt vrijgekocht,
dat zij U dienen moge,
Gij herder die 't verloorne zoekt,
de hemel heeft ons niet vervloekt:
God is om ons bewogen.
6.Zingt dan de Heer, stemt allen in
met ons die God lof geven:
Hij schiep ons voor een nieuw begin,
hoeveel wij ook misdreven.
Hij riep ons uit de nacht in 't licht
van zijn genadig aangezicht.
in Christus is ons leve

Verkondiging.

Lied 653: 1, 6 en 7
1.U kennen, uit en tot U leven,
Verborgene die bij ons zijt,
zolang ons 't aanzijn is gegeven,
de aarde en de aardse tijd,
o Christus, die voor ons begin
en einde zijt, der wereld zin!
6. Gij zijt tot Herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.
7. O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid,
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis,
Uw kerk die in de wereld is.

Dankzegging en voorbeden, ruimte voor stil gebed en het Onze Vader.

Slotlied: Lied 969: 1,2,3 en 4
1.In Christus is noch west noch oost
in Hem noch zuid noch noord,
één wordt de mensheid door zijn troost,
de wereld door zijn woord.
2.Tot ieder hart, dat Hem behoort,
met Hem gemeenschap vindt.
De dienst aan Hem is ’t gouden koord
dat allen samen bindt.
3.Geliefden, sluit u dan aaneen,
vanwaar en wie ge ook zijt;
als kinderen om uw Vader heen
en Christus toegewijd.
4.Laat zuid en noord nu zijn verblijd,
Hem prijzen west en oost.
Aan Christus hoort de wereld wijd,
In Hem is zij vertroost.

Zegenbede, Afsluitend amen
Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 2 mei 2021
Tijd:
09:30