Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

ONLINE ochtenddienst 20 juni 2021 – A. Groeneveld (klik voor liturgie)

zondag 20 juni 2021: 09:30

Orgelmuziek:
Welkom, mededelingen en uitleg collectes

Intochtslied Ps.42 : 1 en 7
1. Evenals een moede hinde
naar het klare water smacht,
schreeuwt mijn ziel om God te vinden,
die ik ademloos verwacht.
Ja, ik zoek zijn aangezicht,
God van leven, God van licht.
Wanneer zal ik Hem weer loven,
juichend staan in zijn voorhoven?
7. Hart, onrustig, vol van zorgen,
vleugellam geslagen ziel,
hoop op God en wees geborgen.
Hij verheft wie nederviel.
Eens verschijn ik voor den Heer,
vindt mijn ziel het danklied weer:
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven
altijd aan de dood ontheven.

Stil Gebed
Votum en Groet
Klein Gloria

Ter inleiding op onze verootmoediging ELB.lied 302 : 1 en 2  Heer ik kom tot U
1. Heer, ik kom tot U,
hoor naar mijn gebed.
Vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart.
2 Met Uw liefde, Heer,
kom mij tegemoet,
nu ik mij tot U keer,
en maak alles goed.

Verootmoedigingsgebed

Elb.lied 302 :3
3. Zie mij voor U staan,
zondig en onrein.
O Jezus raak mij aan,
van U wil ik zijn.

Woord van bemoediging/apost.vermaan

ELB lied 302 :4
4. Jezus, op Uw Woord,
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot
 
Kindermoment
Thema: “Het visioen van Ezechiël”, uit Ezechiël 1-2.
Kinderlied: Het woord van onze God van Elly en Rikkert

Gebed om de opening van het Woord
Schriftlezing:Hand.12 :  1-17

Ps.3 : 2 (liedb
2 Ik legde mij en sliep.
Ik wist dat wie mij schiep
voor mijn behoud zou waken.
De morgen is gekeerd
en ik mocht ongedeerd,
dank zij Gods trouw, ontwaken.
Nu is mijn vrees voorbij,
God ondersteunde mij
en blijft mij vergezellen.
Zo treed ik in het perk
hoe dreigend ook en sterk
tienduizenden zich stellen
 
Verkondiging nav.Hand.12 : 5 en 6  Thema: ”Een volhardend gebed….??!!”
 
Meditatief orgelspel

Lied 7 (bundel Joh.de Heer) Als ge in nood gezeten )
1. Als g' in nood gezeten, geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten: God verlaat U niet.
Vrees toch geen nood, 's Heren trouw is groot,
en op 't nacht'lijk duister, volgt het morgenrood.
Schoon stormen woeden, ducht toch geen kwaad;
God zal u behoeden, uw toeverlaat.
2. God blijft voor u zorgen, goed is de Heer
en met elke morgen, keert Zijn goedheid weer.
Schoon g' in 't verdriet, nergens uitkomst ziet,
groter dan de Helper, is de nood toch niet.
Wat ons ontviele, Redder in nood,
red slechts onze ziele, uit zond' en dood.
 
Dankgebed-voorbede-stil gebed- gezongen . Onze Vader
 
Gez.470 : 1-3-4  (liedb.1973) wat vlied ’of bezwijk..
1 Wat vlied' of bezwijk', getrouw is mij God,
Hij blijft aan mijn zij in 't wisselend lot;
moog 't hart soms ook beven in 't heetst van de strijd,
zijn liefd' en ontferming vertroosten altijd.
3 Als God mij vertroost, is 't kruis niet te zwaar,
dan ken ik geen vrees in 't bangste gevaar,
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht.
4 Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw,
de rots mijner ziel, waar 'k eeuwig op bouw.
Ik zal Hem nog prijzen in 't uur van mijn dood,
dan rijst nog mijn loflied: zijn goedheid is groot!

Zegen met gezongen Amen

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 20 juni 2021
Tijd:
09:30