Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

ONLINE ochtenddienst 23 mei 2021 – 1ste Pinksterdag – Ds. mv. H.Z. Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 23 mei 2021: 09:30

– Orgelspel
– Voor de dienst: ‘Blessing voor Nederland’.

https://youtube/A-KBswoOgVs

– Welkom, mededelingen, uitleg collectes

– Zingen: Samen in de naam van Jezus ( Opw. 167:1,2 en 3)
1. Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer
2.Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van God is niet te keren
Omdat hij er over waakt
En de Geest verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt
3.Prijs de Heer
De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator
Mijn verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
T'is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

– Stil gebed, Votum en groet
– Zingen: Klein Gloria
– Gebed
– Woord voor onderweg: Galaten 5: 16, 22,23

– Lied: De vrucht van de Geest Elly en Rikkert (opname)

https://www.youtube.com/watch?V=GRN5AYXOByQ

– Kindermoment
– Thema: “De heilige Geest bidt voor ons”. Lezen daarbij uit Romeinen 8: 26-28
– Kinderlied: ‘ Vlammetje hier, vlammetje daar”. Tekst en muziek Jan Visser
– De Bijbel open: Handelingen 2: 1 t/m 4 De komst van de Heilige Geest

– Zingen: Lied 675: 1 en 2 Geest van hierboven
1. Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen, van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!
2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege voor ons verkregen,
Gij zult op aarde de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here, doet triomferen
die naar U heten en in U weten,
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

– De Bijbel open: Handelingen 2: 5 t/m 13

– Zingen: lied 682 1 en 2
1. Dit is het wonder: de kracht van de Geest
Baart stra-lend nieuw leven op ’t Pinkesterfeest.
In een onzeker en kwetsbaar bestaan
Ontkiemt het bevrijdend, en kondigt ons aan:
Sta op en vat moed
En weet het voorgoed
dat goddelijke liefde de wereld begroet.
2. Dit is het wonder: de kracht van de Geest
Herschept, en wekt op wat als dood is geweest.
Geeft inzicht en uitzicht, doorbreekt en ontvouwt.
Geen oor heeft gehoord en geen oog heeft aanschouwd
wat ons is voorzegd:
na bitter gevecht
Zal vrede ons deel zijn en waarheid en recht.

– Verkondiging: De kracht van de Geest geeft inzicht en uitzicht!

– Zingen: O Geest, o heilig
1. O Geest, o heilig vuur
dat uit de hemel viel,…
een stormvlaag door het hart,
een branding in de ziel,
breek uit in nieuwe gloed
en steek de tongen aan,
een lofstem eensgezind,
een lied niet te weerstaan.
2. Getroost te zijn, verrukt
van lichtval en van wind,
geliefd te zijn en puur,
verwonderd als een kind;
hoe hartverwarmend is
de lofzang in uw huis,
o God, o goede Geest,
uw liefde brengt ons thuis.
3. Er klinkt een erewoord,
een klaar getuigenis,
Gij schept een nieuwe eeuw,
een rijk dat vrede is;
hoezeer zal alle haat
geveld zijn en verdaan,
de liefde zegeviert,
o Geestdrift, vuur ons aan.

– Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

– Slotlied: Heer uw licht en uw liefde schijnen
1. Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Waar U bent zal de nacht verdwijnen.
Jezus, Licht van de wereld, vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein: Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
Heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
Dat het licht overwint.
2. Heer, 'k wil komen in uw nabijheid.
Uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij, uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij.
Refrein: Kom, Jezus kom,
Vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom heil'ge Geest, stort op ons uw vuur.
Zend uw rivier, laat uw heil
Heel de aard' vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
Dat het licht overwint.

– Zegen

– Lied 425 Vervuld van uw zegen
Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huiswaar uw stem wordt gehoord
in Christus verbonden tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal
door liefde gedreven om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal

– Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 23 mei 2021
Tijd:
09:30