Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

ONLINE ochtenddienst 25 april 2021 – Ds. M. Hameete (klik voor liturgie)

zondag 25 april 2021: 09:30

Orgelmuziek:

Welkom en mededelingen

Intochtslied 217 vers 1,2 en 5
1. De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.
2. Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader
5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

Moment van stilte

Votum en groet
Klein Gloria

Verootmoedigingsgebed
Woord van vergeving en leefregel

Lied YouTube: ‘Ik wil jou van harte dienen’ | Sera Noa & Syb van der Ploeg ,

Kindermoment
Thema: Een koning die vrede brengt,

Gebed
Lezing: Micha 4: 1 – 5

Lied: Psalm 46: 2 & 3
2 De Godsstad ligt aan blanke stromen.
God staat haar bij, de dag zal komen.
Hij woont in haar, zij wankelt niet,
zij kroont zijn heilig rijksgebied.
Al hebben volken zich verheven,
Hij roept en doet de aarde beven.
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God.

3 Komt en aanschouwt des Heren daden,
aanbidt zijn toorn en zijn genade;
zijn toorn die 't oorlogstuig verslindt,
zijn gunst waarin gij vrede vindt.
Hij spreekt: "Laat af, Ik ben de Here,
de Heilige die elk moet eren".
Hij is met ons, Hij wendt ons lot.
Een vaste burcht is onze God.

Lezing: 1 Johannes 1: 1 – 7

Lied 600, 1,3 en 4
1. Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!
3. Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!
4. Licht, verschenen uit de hoge,
licht, gedompeld in de dood.
Licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

Verkondiging

Meditatief orgelspel.

Dank- en voorbede, met moment van stil gebed en Onze Vader

Slotlied: Psalm 147: 1 & 4
1 Lof zij den Heer, goed is het leven
als 's Heren lof wordt aangeheven.
Lieflijk en recht te allen tijde
is 't onze God ons lied te wijden.
Hij bouwt de stad, door Hem verkoren,
het volk in ballingschap verloren
brengt Hij er samen, heelt hun wonden,
hoezeer hun harten zijn geschonden.
4 Voor God is alle kracht van paarden
en macht van mensen zonder waarde.
Het snoeven van wie wapens dragen
is niet naar 's Heren welbehagen.
Zijn welbehagen zal slechts wezen
met allen die Hem need'rig vrezen,
die met hun harten voor Hem open
op zijn genade en liefde hopen.

Zegenbede, met uitgesproken amen
Orgelmuziek

Gegevens

Datum:
zondag 25 april 2021
Tijd:
09:30