Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 25 juli 2021 – Ds. mv. T. Helder- de Zoete (klik voor liturgie)

zondag 25 juli 2021: 09:30

Orgelspel

Welkom ,mededelingen en uitleg collectes( KR)

Zingen aanvangspsalm, Psalm 119: 44, 49
44. Heer, ondersteun mij, geef mij vaste grond,
laat uw beloften heel mijn leven schragen.
Beschaam mij niet, ik hoop op uw verbond,
bevestig mij, dat mij verlossing dage.
Als Gij mij steunt, zal ik te allen stond
de vreugde van uw wet in 't harte dragen.
49. Hoe wonderbaar is uw getuigenis.
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren.
Wanneer uw heilig woord geopend is
zal 't als een licht het duister op doen klaren.
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis,
uw kennis maakt onkundigen ervaren.

Persoonlijk gebed
Bemoediging en groet
Klein Gloria

Gebed
Woord van vergeving

Luisterlied :  Op U alleen, mijn licht, mijn kracht
Yosina Roemajauw – Op U alleen, mijn licht, mijn kracht – YouTube

Kindermoment: Kinderlied  Daniël
Kinderconferentielied 2019: Daniël – YouTube

Gebed

Luisterlied : Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart – YouTube

Schriftlezing : 1 Koningen 3: 5-12

Zingen:  NLB 316 Het woord dat u ten leven riep
1 Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name.
2 Het is niet aan de overzij.
Wat zegt gij dan: wie zal voor mij
de wijde oceaan bevaren,
wie brengt van de overkant der zee
de schat der diepe wijsheid mee,
die 's levens raadsel kan verklaren?
3 Het is ook in de hemel niet,
hoe vaak gij ook naar boven ziet
en droomt van bovenaardse streken.
Wat gij ook in de sterren leest,
alleen de Geest beroert de geest,
alleen het woord kan 't hart toespreken.
4 Het woord van liefde, vrede en recht
is in uw eigen mond gelegd,
is in uw eigen hart geschreven.
Rondom u klinkt de stem van God:
vrijspraak, vertroosting en gebod,
vlak voor u ligt de weg ten leven.

Evangelielezing:  Matteüs 13: 44-52

Luisterlied :  Heel uw Koninkrijk – Sela
Nederland Zingt: Heel Uw koninkrijk – YouTube

Verkondiging
 
Luisterlied: Hemelhoog 479: Heer, U bent mijn leven
Heer U bent mijn leven – Lied en tekst – Nederland Zingt (eo.nl)

Gebeden

Zingen  Slotlied: Hemelhoog 321, Wees mijn verlangen 1, 2 en 4
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart,
leer mij U kennen in vreugde en smart.
Laat mijn gedachten op U zijn gericht,
wakend of slapend, vervuld van Uw licht.
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer,
dat ik in U blijf en U in mij Heer,
U als mijn Vader en ik als Uw kind
dat in Uw armen geborgenheid vindt.
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens:
Bij U te wonen is al wat ik wens,
Met als beloning dat ik op U lijk
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk.

Wegzending en zegen
Aansluitend  gezongen   Amen

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 25 juli 2021
Tijd:
09:30