Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

ONLINE ochtenddienst 27 juni 2021 – mw. M.v. Garderen – Held (klik voor liturgie)

zondag 27 juni 2021: 09:30

Orgelmuziek

Aanvangslied: Lied 212: 1, 2 en 4
1.Laten wij zingend deze dag beginnen!
Geven wij stem aan onze diepe vreugde,
omdat wij dankbaar ons in God verheugen.
Zing Halleluja!
2.Hij die het leven / aan ons heeft gegeven,
ons deze nacht omgaf met goede zorgen,
roept ons nu vrolijk naar een nieuwe morgen.
Zing Halleluja!
4.Bron van het goede, / die ons zo behoedde,
blijf elke nacht en dag, zo lang wij leven,
ons met uw liefdevolle trouw omgeven.
Zing Halleluja!

Welkom, mededelingen en uitleg collectes
Votum en Groet
Klein Gloria

Dienst van verootmoediging
Verootmoedigingsgebed

Kindermoment
Thema: “ Jezus en de Samaritaanse vrouw”, uit Johannes 4: 4-18 vers 25 en 26 en 28 t/m 30.
Kinderlied: Alzo lief had God de wereld van Elly en Rikkert

Lied 304: 1, 2 en 3
1. Zing van de Vader die in den beginne
de mensen schiep, de dieren en de dingen:
hemel en aarde wil zijn naam bezingen:
houd Hem in ere!
2. Zing van de Zoon, het licht voor onze ogen,
bron van geluk voor wie Hem wil geloven:
luister naar Hem het woord van alzo hoge:
houd Hem in ere!
3. Zing van de Geest, de adem van het leven,
duurzame kracht die mensen wordt gegeven.
Waar wij ook gaan, wij hebben niets te vrezen:
houd Hem in ere!

Woord van vergeving

Dienst van het woord
Gebed om verlichting met de Heilige Geest
1e Schriftlezing: Hosea 14: 2 t/m 7

Lied 92: 1, 2, 3 en 7
1 Waarlijk, dit is rechtvaardig
dat men den Here prijst,
dat men Hem eer bewijst:
zijn naam is eerbied waardig.
Wij loven in de morgen
uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt
houdt ons uw hand geborgen.
2 Gezegend zal Hij wezen
die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep
waarmee Hij wordt geprezen;
laat alom musiceren,
met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend
de grote naam des Heren.
3 Gij hebt mij door uw daden,
o Here God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd,
ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken,
de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand.
Gij zult hun hart versterken.
7 Zoals de cederbomen
hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron
de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn,
zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht.
Hun lot zal in zijn hand zijn.

2e Schriftlezing: Handelingen 9: 36 t/m 43

Overdenking

Lied 695: 1, 2 en 5
1. Heer, raak mij aan met uw adem,
reik mij uw stralend licht,
wijs mij nieuwe wegen,
geef op uw waarheid zicht.
2. Raak met uw adem mijn onrust
tot ik de rust hervind.
Al mijn wonden heelt Gij:
Gij ziet in mij uw kind.
5.Heer, raak ons aan met uw adem,
geef ons een vergezicht!
Draag ons op uw vleugels,
zegen ons met uw licht!

Dankgebed en voorbeden

Slotlied 657: 1 en 4
1. Zolang wij ademhalen,              
schept Gij in ons de kracht.
Om zingend te vertalen 
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven 
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven 
geeft stem aan onze dank
4. Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop,
het stijgt de angst te boven,
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

Zegenbede
Gezongen amen, amen amen.

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 27 juni 2021
Tijd:
09:30