Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

Ochtenddienst 4 juli 2021 – Ds. mv. H.Z. Scheltens-Ritzema (klik voor liturgie)

zondag 4 juli 2021: 09:30

Orgelspel

Welkom, mededelingen en uitlegcollectes

Aanvangslied: Psalm 103: 3
3 Hij is een God van liefde en genade,
barmhartigheid en goedheid zijn de daden
van Hem die niet voor altijd met ons twist,
die ons niet doet naar alles wat wij deden,
ons niet naar onze ongerechtigheden
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist.

Stil gebed, Votum en groet
Klein Gloria

Gebed, door Mirjam van Vulpen
God van alle mensen,
Geef ons een plek in deze wereld
waar het veilig is.
Waar je je kunt terugtrekken
en schuilen.
Waar je kunt dromen en verlangen.
Waar je kunt balen en huilen.
Waar je jezelf kunt zijn.
Een plek die bij je past.
Help ons ook om plaats te maken voor elkaar
en een ander zijn eigen plek te gunnen.
God, in uw hart is voor elke mens een plaats.
Een schuilplaats midden in het leven.
Amen.

Te groot?, door Evy van de Bor
Een zandkasteel begint met één korrel zand.
Een zonnebloem als piepklein zaadje.
Een rivier begint slechts met één druppel.
Een spinnenweb begint als draadje.
Een vreugdevuur begint met één klein vonkje.
Een sneeuwpop met één vlok.
Een schilderij met één klein streepje.
Een bouwwerk met één blok.
Dus als je denkt: ‘Dat is te groot!
Bekijk het! Ik verdwijn!’
Bedenk dan maar: een grote droom
begint nu eenmaal klein.

Woord voor onderweg: Psalm 37: 5

My Lighthouse Rend Collective
https://www.youtube.com/watch?v=reAIJKv7ptU

De kinderen gaan naar de Kinderverteldienst
Gebed

De Bijbel open: Johannes 6: 26 t/m 38

Lied 389 op de melodie van psalm 134
1. Het brood dat ons voor ogen staat
en zich geduldig breken laat,
is uw gedaante, lieve Heer,
Gij daalt als manna in ons neer.
2. De beker die de ronde doet,
het is de omloop van uw bloed,
het spreekt van een geheimenis,
uw hartslag die ons leven is.
3. Uw bloed, het raakt de lippen aan,
de deurposten van ons bestaan,
de dood gaat aan ons hart voorbij,
o Lam van God, U loven wij.
4. Gij die een broodhuis voor ons zijt,
een wijngaard die het hart verblijdt,
Heer Jezus, die ons drenkt en voedt,
Gijzelf zijt onze overvloed.

Verkondiging: “Hemels brood”

Lied 376: 1 en 4
1 Ziel, mijn ziel, aanvaard uw luister,
treed te voorschijn uit het duister
om u met het licht te sieren
en uw zaligheid te vieren.
God wil in zijn welbehagen
u als gast aan tafel vragen,
God, wien hemelen niet binden,
in uw hart een herberg vinden.
4 Geen verstand kan dit verklaren,
niets dit wonder evenaren,
dat in 't brood dat wij hier eten
wij met God zijn aangezeten,
in de wijn die wordt gedronken,
Christus' bloed ons wordt geschonken.
O geheim dat wij aanschouwen
God, als wij uw Geest vertrouwen.

De kinderen komen terug uit kvd.
Overstap ( foto’s, wens ouders aan een ballon, persoonlijke zegen)

Lied 426 (2x)
God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.

Inleiding op de viering van het Heilig Avondmaal

Zingen: Lied 405:1
1. Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig,
vroeg in de morgen worde U ons lied gewijd.
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig,
Drievuldig God, die één in wezen zij

Viering van het Heilig Avondmaal

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Slotlied: Samen in de naam van Jezus ( Opw. 167)
1.Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot zijn eer
2.Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van God is niet te keren
Omdat hij er over waakt
En de Geest verbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt
3 Prijs de Heer
De weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator
Mijn verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik u mijn dank en eer
T'is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Zegen

Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 4 juli 2021
Tijd:
09:30