Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

ONLINE ochtenddienst 9 mei 2021 – Ds. H. Keegstra (klik voor liturgie)

zondag 9 mei 2021: 09:30

Orgelspel

Aanvangslied Lied 217: 1,2,3:
1. De dag gaat open voor het woord des Heren,
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen,
bron die wij horen als wij tot Hem keren,
vroeg in de morgen.
2 Voor wij bestonden, riep Hij ons bij name,
voor wij ontwaakten en ter wereld kwamen,
zag Hij ons aan en bracht Hij ons tezamen,
God onze Vader.
3 Door U geschapen om uit U te leven;
hartslag en adem hebt Gij ons gegeven,
land waar wij wonen, licht waarnaar wij streven,
oorsprong en toekomst.

Welkom en mededelingen
Stil gebed
Bemoediging en groet

Lied 217: 4 en 5
4 Wilt Gij vandaag en tot het eind der dagen
ons doen en laten zuiveren en dragen,
dan stijgt de vreugde van uw welbehagen
in onze wereld.
5 Aan U ons loflied: glorie aan de Vader,
dank aan de Zoon die ons bestaan aanvaardde,
zijn Geest geleide ons en onze aarde
naar de voltooiing.

Gebed van verootmoediging
Lied 833 gezongen
Neem mij aan zoals ik ben,
wek in mij wie ik zal zijn,
druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.

Na het gebed: Lied 158b
Een schoot van ontferming is onze God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zoals de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons verschenen
toen wij in duisternis waren,
in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.

Kindermoment:

Gebed om verlichte oren en ogen
Schriftlezing: Genesis 6: 1-9

Zingen Lied 603: 1,2,3
1.De vloed van vóór de tijd,
van vóór Gij hebt gesproken.
De nacht van vóór het licht.
De dood van vóór uw naam
2. Wat wilt Gij dat ik ben,
een wrakhout op de golven?
Wie weet ik dat Gij zijt?
De ark van mijn behoud.
3. Van vóór de vloed zijt Gij.
Nog eer ik werd geboren,
had Gij mijn koers gezet
door deze diepten heen.

Schriftlezing: Genesis 9: 8-17

Zingen Lied 603: 4 en 5
4. En na de vloed komt Gij.
Uw boog staat in de wolken,
uw uitgestrekte arm,
uw hand die ons bevrijdt.
5. En ooit zal hoog en droog
op gouden fundamenten
uw stad voor eeuwig staan.
En de dood zal niet meer zij

Verkondiging

Zingen Lied
1.Zingt voor de Heer een nieuw gezang!
Hij laaft u heel uw leven lang
met water uit de harde steen.
Het is vol wondren om u heen.
2 Hij gaat u voor in wolk en vuur,
gunt aan uw leven rust en duur
en geeft het zin en samenhang.
Zingt dan de heer een nieuw gezang!
3 Een lied van uw verwondering
dat nog uw naam niet onderging,
maar weer opnieuw geboren is
uit water en uit duisternis.
4 De hand van God doet in de tijd
tekenen van gerechtigheid.
De Geest des Heren vuurt ons aan
de heil'ge tekens te verstaan.
5 Wij zullen naar zijn land geleid
doorleven tot in eeuwigheid
en zingen bij zijn wederkeer
een nieuw gezang voor God de Heer.

Dankgebed -Voorbeden -Stil Gebed- Onze Vader

Slotlied Lied 993
1. Samen op de aarde,
dat beloofde land,
God zal ons bewaren,
want Hij houdt in stand
2. wat Hij heeft geschapen
met zijn hand, zijn woord.
Hij zal niet verlaten
wat Hem toebehoort.
3. ’t Westen en het oosten,
voor- en nageslacht,
om zijn naam te troosten
zijn zij aangebracht;
4. om zijn naam te prijzen
gaf Hij zon en maan,
wijzen en onwijzen
gunt Hij één bestaan.
5. Israël, Egypte,
stem en tegenstem,
hoogtepunt en diepte –
alles zegent Hem,
6. want Hij zal verzoenen
wat vijandig is,
nieuwe namen noemen,
voor een oud gemis
7. Kerk en wereld samen,
vasteland en zee,
worden ja en amen,
ja uit ja en nee.

Zegen afsluitend met Amen
Orgelspel

Gegevens

Datum:
zondag 9 mei 2021
Tijd:
09:30