Diensten zomer 2020

Kerkdiensten vanaf juni

Bij het schrijven van de kopij voor het kerkblad lijkt het erop dat er vanaf juni
weer kerkbezoek mogelijk zal zijn. Dat is goed nieuws, maar het
kerkbezoek zal voorlopig nog niet gaan zoals we dat jarenlang gewend
waren. De maatregelen worden stap voor stap versoepeld binnen de
grenzen van wat veilig is. Daarin blijven we de adviezen van het RIVM en
de landelijke kerk volgen. Deze regels kunnen dus ook weer wijzigen,
maar voorlopig gaan we ervanuit dat er in de dienst van zondag 7 juni
weer 30 mensen in het gebouw mogen zijn.

Om te garanderen dat we op een veilige manier bij elkaar kunnen komen
volgen we de aanwijzingen zo goed mogelijk op. Dit betekent dat we
sowieso de gebruikelijke maatregelen nemen: anderhalve meter afstand,
een zo goed mogelijke handhygiëne en mensen met coronagerelateerde
klachten mogen het gebouw niet betreden. Daarnaast zullen we voorlopig
de gemeentezang uitstellen, omdat we zingen en te groot risico vinden
voor de mensen die naar de kerkdienst komen. Zoals u uzelf kunt
voorstellen zullen we geen koffiedrinken na de dienst organiseren, en we
willen u ook met klem vragen om na de diensten niet rondom het gebouw
te blijven staan.

Als laatste is het verplicht om jezelf op te geven voor het bezoeken van de diensten vanaf 7 juni. Je kunt je in de week voorafgaand aan de dienst, maar uiterlijk donderdag, opgeven bij Henny Schuurman, via de telefoon (06-18999682) of een mail (henny@henkschuurman.nl). Daarbij kun je eventueel ook voor meerdere weken je voorkeur opgeven.
Op basis van de opgaven zal de kerkenraad wekelijks mensen uitnodigen
voor de diensten. Je ontvangt hier zo mogelijk op vrijdag of uiterlijk
zaterdag bericht van. Let op: een opgave betekent dus niet automatisch
dat je toegang hebt tot de dienst. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte
geven aan mensen voor wie het niet mogelijk is om de diensten online te
volgen. De overige gemeenteleden zullen we verdelen over de verschillende zondagen.

Zo zien we als gemeente ook om naar de meest kwetsbaren onder ons.
Uiteraard blijft er de mogelijkheid om de diensten thuis te volgen. De 1 e
en 3 e zondag van de maand, na de dienst, kunt u digitaal koffie drinken
door op de beginpagina van onze website: www.pkngereformeerdekerkrenswoudeederveen.nl. te klikken op: koffie drinken. Ook de kinderverteldienst blijft voorlopig op de thuissituatie
gericht. We zijn op de achtergrond ook steeds bezig om de ervaring thuis
te verbeteren. Heeft u hier ideeën over, of feedback, laat het ons weten!
Zo houden we de eredienst gaande, en zijn we met elkaar verbonden.