Kerkelijke commissies

Z.W.O. – groep
De afkorting Z.W.O. staat voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. De Z.W.O.-groep wil de gemeenteleden bewust maken van en mee laten leven met het werk van de zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking in deze wereld.

Evangelisatiecommissie
De Evangelisatiecommissie is samengesteld uit leden van de beide plaatselijke PKN – kerken.
De commissie wil mensen die in Renswoude wonen op de hoogte brengen van de activiteiten van de plaatselijke kerken. Dit gebeurt door middel van:
– een welkomstbezoek aan nieuwe inwoners van de gemeente Renswoude.
– verspreiding van lectuur.
– het organiseren van de volkskerstzang.
– zang en muziek op paas- en kerstochtend.