Kerkelijke commissies

Diaconie
De diaconie bestaat uit 2 diakenen. De taken omvatten het volgende (in
willekeurige volgorde):
Verlenen en/of verzorgen van diaconale ondersteuning.
Afvaardiging (bestuurslid) naar de Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening (IDH; het zgn. ‘schuldhulpmaatjes’-project).
Organiseren van de jaarlijkse kerstviering voor ouderen in onze gemeente.
In samenwerking met de Z.W.O. organiseren van acties t.b.v. het jaarproject. (bijv: soepmaaltijd, pannenkoekenmaaltijd, bazaar). Jaarproject is afwisselend
voor een doel dichtbij of ver weg.
In samenwerking met de plaatselijke Hervormde. Gemeente en de Christelijk
Gereformeerde Kerk organiseren van de voedselestafette voor de voedselbank in Veenendaal, jaarlijks in september.
In samenwerking met de plaatselijke Hervormde. Gemeente en de burgerlijke
gemeente organiseren van de Kerstpakkettenactie in december.

Z.W.O. – groep
De afkorting Z.W.O. staat voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. De Z.W.O.-groep wil de gemeenteleden bewust maken van en mee laten leven met het werk van de zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking in deze wereld.

Interkerkelijke Activiteitencommissie
De interkerkelijke activiteitencommissie is samengesteld uit leden van de beide plaatselijke PKN – kerken.
De commissie wil mensen in Renswoude op de hoogte brengen van de activiteiten van de plaatselijke kerken. Dit gebeurt o.a. door middel van:
– een jaarlijkse openluchtdienst.
– het organiseren van de volkskerstzang.
– zang en muziek op paas- en kerstochtend.