Wie wij zijn

Hoe willen wij kerk zijn?
Een kerkelijke gemeente zoals wij dat in Renswoude en Ederveen willen zijn, kent naast een veelvoud van andere leer- en belevingsvormen ook de eredienst. De kern van de eredienst van elke kerkelijke gemeente is het verzameld zijn rondom de Bijbel. In de eredienst mag dit tot uiting komen in het eren van God, het zingen, het open stellen voor Zijn woorden door gebed en lezingen, het leren door te luisteren naar de verkondiging. Omdat deze belevingsvorm van kerk-zijn inpasbaar moet zijn in de wereld om ons heen, kan het niet anders zijn dan dat ook de eredienst aangepast moet zijn of worden aan de tijd waarin wij leven.

Er is elke zondag om 9.30 uur een eredienst. Ook worden er diensten gehouden op Nieuwjaarsmorgen, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Bid- en dankdag, Eerste Kerstdag en Oudjaarsavond.
Eens in de 2 à 3 maanden wordt tijdens de eredienst het Heilig Avondmaal gevierd. Tijdens de viering van het Heilig Avondmaal vormen de gemeenteleden een grote kring rond de liturgische tafel en ontvangen brood en wijn of druivensap. Iedereen, groot en klein, is welkom.
Tijdens een deel van de eredienst kunnen kinderen vanaf 4 jaar naar de Kinderverteldienst. In de Kinderverteldienst worden de verhalen uit de Bijbel op een begrijpelijke manier aan de kinderen verteld. Zo raken ze bekend met het Woord van God.
Het is belangrijk dat aan kinderen en jongeren ruimte wordt geboden hun steentje bij te dragen aan de vieringen. Dit kan door hen een taak te geven tijdens de dienst of hen te betrekken bij de voorbereidingen van een dienst.
Per jaar worden 2 themadiensten School en Kerk gehouden. Deze diensten worden voorbereid door de beide plaatselijke predikanten en personeelsleden van de Christelijke basisscholen in Renswoude. De diensten worden gelijktijdig in de morgendiensten van beide plaatselijke PKN-kerken gehouden.
De gemeente van Renswoude en Ederveen kenmerkt zich door de veelkleurigheid aan geloofsbeleving. Het is een uitdaging om met elkaar invulling te geven aan de liturgie op een zodanige manier dat ieder gemeentelid zich gerespecteerd weet. Dat is wat we willen en proberen uit te dragen. Niet alleen binnen de eredienst maar ook op de andere leer- en belevingsvormen binnen de gemeente. Eén van de gelegenheden waarop we elkaar als gemeenteleden op een informele wijze kunnen ontmoeten is bij het koffiedrinken na de dienst. Dit kan elke eerste en derde zondag van de maand en op Nieuwjaarsdag. Ontmoeting is de basis voor een gemeenschap van gelovigen.