Wie wij zijn

Wie zijn wij?
Wij zijn een kerk in Renswoude, een christelijk gemeenschap die staat in de protestantse traditie. Als lokale gemeente zijn we verbonden met de protestantse kerk in Nederland (PKN). Maar we voelen ons ook met christenen uit andere tradities verbonden en met de wereldwijde kerk, door de eeuwen heen.

Wat geloven wij?
Wij geloven in de God van de Bijbel. Dat is de God van Israël en de Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij geloven dat God Zijn Geest heeft gegeven aan ons en dat we samen met miljarden andere christenen, in heden en verleden, wereldwijd Zijn kerk zijn.
De Apostolische geloofsbelijdenis, een tekst uit de 2de eeuw van onze jaartelling, zien we als een fundament van wat gezamenlijk geloven door de eeuwen heen.

Wat willen wij?
Wij willen met elkaar God steeds beter leren kennen door zijn zoon Jezus Christus.
Wij willen God toegewijd dienen en Jezus in gehoorzaamheid volgen.
Wij willen dat ieder mens deel krijgt aan het eeuwige leven.
Wij willen als kerk een liefdevolle en gastvrije gemeenschap vormen.
Wij willen ons inzetten en van betekenis zijn voor de wereld om ons heen.
Wij willen ons inspannen voor recht en gerechtigheid.

Hoe willen we dit doen?
Bidden: Gebed zien wij als de motor van het christelijke leven. Het geeft contact met God en biedt ruimte aan de Heilige Geest.

Vieren: In de erediensten op zon- en feestdagen vieren we op eigentijdse wijze ons geloof met elkaar. Verdiepen: Door onderwijs, bijbelstudie en gesprek zoeken we naar verdieping van ons geloof. Ontmoeten: Tijdens diverse (door de weekse) activiteiten zijn we betrokken op elkaar. We streven naar persoonlijk contact.

Zorgen: Er is een pastoraal team, een predikant en er zijn wijkouderlingen die de zorgstructuur vormgeven. Helpen: Vanuit de werkgroep diaconie wordt waar nodig praktische als financiële hulp geboden.

Samenwerken: Onze gemeente is aangesloten bij de interkerkelijke activiteitencommissie Renswoude. We werken samen met de basisscholen.
In de kerk leren we leven van genade en worden we gevormd als mensen van God met het oog op onze plek in de samenleving. In het bijzonder gebeurt dat in liturgisch leven rond Woord en tafel, waarbij we hopen en bidden, dat het Woord zo wordt gehoord en vertolkt dat het in deze tijd klinkt als een ontdekkend, bevrijdend en hoopvol woord van genade.

Protestantse gemeente ‘De Voorhof’ te Renswoude
Voor de jongere generatie doet de naam van de kerk er nauwelijks nog toe. Ze sluiten zich aan bij een geloofsgemeenschap waar ze zich thuis voelen. Dit kan leiden tot veel grensverkeer en spanningen tussen kerken. Mede hierom is het belangrijk dat we elkaar opzoeken. We zien in veel plaatsen dat de eenheid onder christenen gedijt bij de spontane persoonlijke ontmoeting op het grondvlak. Het besef dat we elkaar in onze geseculariseerde samenleving nodig hebben, draagt daar zeker aan bij. Bezinning op de eredienst op zondagmorgen om meer variaties mogelijk te maken en meer generaties aan te spreken is een speerpunt van de kerkenraad.

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar ons beleidsplan, via (deze link) te vinden.