Pastorale team

Pastorale Team

Omzien naar elkaar is van alle tijden, toch worden we daar juist nu dit niet
vanzelfsprekend is extra bij stilgezet. Nu we elkaar niet op de
zondagmorgen ontmoeten, ontmoetingen lastig zijn en alle activiteiten
zijn afgelast staan we ook pastoraal voor een aantal uitdagingen.

In de afgelopen weken hebben we als pastoraal team niet stilgezeten. Zo
hebben we met zoveel mogelijk mensen contact proberen te leggen in de
afgelopen weken. Gewoon om even met elkaar te praten, maar zeker ook
om te peilen of er mensen zijn die hulp nodig hebben. Voorlopig hebben
geen mensen gebruik gemaakt van ons aanbod bij praktische hulp, maar
daar staan we zeker voor open. En ook in de komende weken zullen we
regelmatig contact zoeken met gemeenteleden.

Vanuit het pastoraat werken we vooral telefonisch. In lijn met de
daarvoor gestelde richtlijnen van de PKN en het RIVM beperken we het
fysieke contact tot het absoluut noodzakelijke ter bescherming van
onszelf en de ander. Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, of vermoed u dat iemand daar extra behoefte aan heeft, schroom dan niet
om dat aan te geven. We doen wat we kunnen, maar we weten en zien
natuurlijk niet alles. Samen kijken we naar elkaar om.
Veel sterkte gewenst vanaf deze plaats.


Namens het pastorale team