Uit Nieuws van de kerk april 2020

Uit Nieuws van de kerk april 2020:

Gemeenteleden,
Sinds 15 maart vieren we onze kerkdiensten online via kerkdienstgemist.nl. https://kerkdienstgemist.nl/stations/555- Gereformeerde-Kerk-Renswoude-Ederveen

Een bijzondere situatie waarbij we iedere keer ook weer nieuwe dingen leren. Het doet ons goed om te merken dat mensen online luisteren. We hopen dat u daardoor gesterkt mag worden. Voor de nabije toekomst gaan we hiermee door. Op het moment van schrijven zijn de meeste maatregelen tot 1 juni van kracht, maar hoe het precies gaat lopen weet niemand. Alle andere activiteiten zijn dus ook tot 1 juni afgelast. (Maar let op de paasbroodactie die online doorgang vindt!)

Naast de praktische uitdagingen die deze crisis oproept, doet de rondgang van het coronavirus ook iets met onszelf. In de contacten met gemeenteleden proef ik angst voor de eigen gezondheid, voor de gezondheid van hen die ons lief zijn. Maar ook vermoeidheid met alle maatregelen, de energie om naar elkaar om te zien en de dankbaarheid voor wat nog wel kan. Veel verschillende emoties, die ook door de dag heen kunnen verschillen.

Zo zoeken we met elkaar een weg door deze crisis. Ieder op zijn eigen manier. Het geloof kan daarbij soms een hulp zijn, soms misschien ook een obstakel. Soms kan het ons helpen om te vertrouwen op de Handen van God die ons altijd weer vangen. Maar het kan ook vragen oproepen: waarom gebeurt dit mij? Die vragen zijn niet nieuw, maar komen in een tijd als deze weer extra onder de aandacht. Je merkt in de kranten en opiniestukken ook talloze pogingen om deze crisis gelovig te duiden.

Geloven is volgens mij vooral op weg zijn met God. Dat betekent voor mij in dit moment vooral dat we niet te veel moeten proberen te verklaren. De christelijke roeping op dit moment is voor mij veel eerder het weeklagen bij God. (N.T. Wright schreef daar iets moois over in Time magazine) God is geen onbewogen God veraf, maar is juist in het lijden dichtbij. Dat betekent dat Hij daardoor ook geraakt wordt. 

Als we weeklagen, een rijke bijbelse traditie, dan hebben we de Geest aan onze kant. (Romeinen 8:26) ‘As the Spirit laments within us, so we become, even in our self-isolation,
small shrines where the presence and healing love of God can dwell. And out of that there can emerge new possibilities, new acts of kindness, new scientific understanding, new hope.’
https://time.com/5808495/coronavirus-christianity/

‘Wanneer de Geest weeklaagt in ons, dan worden we zelfs in onze zelf-isolatie, kleine heiligdommen waar de aanwezigheid en genezende liefde

van God kan wonen. En daaruit kunnen nieuwe mogelijkheden ontstaan,nieuwe daden van goedheid, nieuwe wetenschappelijke inzichten en nieuwe hoop.’
Ik wens u Gods nabijheid toe in deze tijd.

Groet,
ds. Maarten Hameete