Vissen

Vissers worden van mensen voor Gods Koninkrijk!

In alle veelkleurigheid zoals wij en vissen zijn…

Mensen bij Jezus brengen en zo bij de bron en het hart van Gods liefde en trouw. Hij wiens naam is: ICHTUS (Grieks voor vis): Jezus, Gods Zoon, Redder in de samenvatting weergegeven van de Griekse letters van VIS. In Zijn naam elkaar en anderen aansporen en ‘vangen’ voor het goede nieuws van Hem over ieders plek bij God zo welkom…