Wat doen we nog meer?

Ledenadministratie
De kerk wil graag weten hoeveel leden zij heeft. Daarom wordt er een ledenadministratie bijgehouden. Bij geboorte, huwelijk, overlijden en verhuizing (ook binnen de gemeente) graag een berichtje.

Collectemunten
Bij de penningmeester kunnen collectemunten worden besteld. Er zijn munten van € 0,75 en van € 2,50 verkrijgbaar. De kosten hiervan kunt u als gift aangeven bij de opgave van uw inkomstenbelasting.

O.P.A.
Iedere 1ste vrijdag en zaterdag van de maand kunt u uw oud papier inleveren. Dit kan in de blauwe container die staat bij fa. Lagerweij, Oude Holleweg 49. Indien u dit niet zelf kunt, kunt u dit aangeven bij de contactpersoon. De opbrengst van het oude papier is bestemd voor de kerk.

Onderhoud Bijbelse tuin
Een aantal mensen zorgt er wekelijks voor, dat de Bijbelse tuin er netjes bijligt.

Samen creatief
In het winterseizoen is er in de Voorhof iedere vierde maandagavond van de maand (zie ook het kerkblad voor de data), creatief voor iedereen. We komen samen van 19.30 tot 21.30 uur.
Op deze avond is er de mogelijkheid om je hobby uit te oefenen of te ontdekken. Er wordt geschilderd, hiervoor is materiaal aangeschaft. Maar ook wordt er geborduurd, gebreid of gequilt.
Vaak wordt tijdens deze avonden over ons geloof, beleving en zaken die ons bezig houden, gesproken. Het zijn gezellige avondjes voor iedereen waar we vaak iets aangereikt of meekrijgen.
Voor vragen kan je terecht bij Gerda Vermeulen of Selia Stutvoet.

Verhuur
Het is mogelijk de Voorhof te huren voor een verjaardag of een vergadering. Ook de kerkzaal is te huren. Voor een bijzondere dienst of een vergadering. In de kerkzaal staan een mechanisch pijporgel en een piano. Ook is er een beamer. De opbrengst van de verhuur is voor de kerk.